Whiteboards för företag


Det finns många fördelar med att ha en whiteboard på kontoret. Det passar perfekt för att hålla presentationer och möten och det är en möjlighet att skapa mer tydlighet i sina möten. En bra presentation av ditt budskap kan vara avgörande för att mottagaren skall tycka om och förstå ditt budskap. En bra whiteboard med rätt budskap kan leda till att människor förstå varandra bättre och skapar bättre samarbeten. Hos företagen är det väldigt vanligt att man använder skrivtavlorna till Agila metoder såsom Lean, scrum och kamba. 

Med hjälp av vår guide kan ni hitta den skrivtavla som passar er bäst. Whiteboardtavlorna kommer i massor av olika materialval, former, storlekar och färger.

I dag ser vi en trend där företagen skapar miljöer som medarbetarna verkligen ska trivas i och känna sig hemma i. De vill också hjälpa till att skapa kreativa platser och där används ofta Whiteboards för att ta snabba och spontana möten eller beslut. Det behövs inte alltid ett traditionellt konferensrum. Varför inte sätta upp en av våra finns Glastavlor som ni kan få i 24 olika färger på ytor som annars inte används. Ställ ut Skrivtavlor på hjul som medarbetarna kan använda på valfria platser.

Något vi ser är väldigt vanligt idag är att man sätter ihop våra skrivtavlor eller glastavlor till Whiteboardväggar. Våra sammanfogande kopplingar gör att ni slipper skarvar som stör och att ni får riktigt stora skrivtavlor.

I Princip är alla skrivtavlor magnetiska vilket medför att ni kan blanda arbetssätt. Skriv direkt på tavlan eller sätt upp blädderblockspapper med hjälp av magneter. 

Ytan både på de traditionella skrivtavlorna och glastavlorna är lätta att rengöra med en mikroduk, sudd eller lite vatten och en trasa. Det innebär att ni inte behöver vara oroliga för att känslig information ska synas för de som kommer efter er.